Psychoterapia

Ciało nie kłamie. Jest zwierciadłem duszy i pokazuje swoją prawdziwą historię

A. Lowen

Menu

Psychoterapia Iwona Tarnowska

Psychoterapia

Ciało nie kłamie. Jest zwierciadłem duszy i pokazuje swoją prawdziwą historię

A. Lowen

Menu

O metodzie A. Lowena

W ciele jest zapisana nasza historia.

Każdy potrafi przywołać w ciele to uczucie, kiedy choć raz był naprawdę szczęśliwy i czuł się bezpiecznie. Swobodny oddech, miękka twarz, puszczone barki, lekkość w brzuchu, pewny krok…

Z pewnością potrafimy też przywołać wspomnienie, kiedy czuliśmy się zagrożeni, przekraczani i niepewni tego, co nas za chwilę spotka. Jak teraz reagują Twoje barki, głowa, oddech, brzuch albo nogi? Sprawdź jeszcze, czy nie zaciskasz zębów i rąk.

„Ciało nie kłamie” to jedno z najbardziej znanych zdań Aleksandra Lowen’a, twórcy psychoterapii, do której włączana jest praca z ciałem.

To, jakie doświadczenia przeważały w naszym życiu znajduje swoje odbicie w ciele. Lowen szczegółowo opisał struktury charakteru i konflikty w ciele.

Emocje wyrażają się fizycznie w naszych mięśniach. Nasza powięź przechowuje pamięć tych doświadczeń. Bierze spory udział w nadawaniu kształtu naszym ciałom. Co jest ważne w terapii lowenowskiej? Przede wszystkim historia człowieka, to z jakim aktualnym tematem się zmaga oraz relacja jaką ma ze swoim ciałem. Ciało jest dodatkowym, ważnym źródłem informacji. „Trwała, głęboka i autentyczna przemiana możliwa jest tylko wtedy, gdy równolegle dotykamy strefy ciała oraz umysłu”(Lowen).

Jak pracujemy poprzez ciało?

W trakcie sesji terapeutycznej kontaktujemy się z uczuciami poprzez rozmowę, pracę z oddechem i ruch w połączeniu z wyrażaniem. Tworzymy przestrzeń, w której przyglądamy się naszym obronom i konfliktom zapisanym w ciele. To pod nimi skrywamy wrażliwszą część siebie. Obrony chronią nas nie tylko przed bolesnymi uczuciami, ale również blokują odczuwanie przyjemności, radości, miłości. Czasami prowadzi to do lęku przed życiem.

W miarę terapii budujemy większe zasoby na to, aby poczuć, oswoić i wyrazić to, co jest w nas schowane. Uwalniamy zablokowaną energię w ciele, która przywraca nam miękkość i grację w ruchach. Odblokowuje nasze gardło i głos, dając szansę na swobodniejsze komunikowanie się. W ten sposób rozpoczyna się proces budowania wspierającej relacji z samym sobą. Rozwija to poczucie własnej wartości i wewnętrznego bezpieczeństwa. Zwiększa elastyczność i odporność naszego układu nerwowego. Łatwiej przełączamy się pomiędzy trybami przetrwania a czujności. Zaczynamy być.

Zajęcia indywidualne

Konsultacja psychoterapeutyczna

1-3 sesje poprzedzające decyzję o podjęciu procesu psychoterapeutycznego. W trakcie tych spotkań jest możliwość wstępnego zapoznania się ze sposobem w jaki pracuję. Nie zawsze jest tak, że od razu mamy jasno określone cele terapii i nie zawsze wiemy co jest przyczyną naszych napięć. Wstępne konsultacje są przestrzenią na najpełniejsze na dany czas zrozumienie z czym się zmagasz.

Psychoterapia indywidualna

to proces, którego czas trwania jest indywidualny. Na początku wspólnie ustalamy kontrakt terapeutyczny, który określi bezpieczne ramy i zasady naszej pracy.

Konsultacje ćwiczeniowe

to 6 cotygodniowych sesji, w trakcie których tworzymy zestaw ćwiczeń terapeutycznych dla Ciebie. Wszystko pod kątem Twoich potrzeb i aktualnych zasobów. Ta forma jest również wykorzystywana przez osoby, które są w trakcie indywidualnej psychoterapii, jako wsparcie w innych nurtach terapeutycznych

Zajęcia grupowe

Praca z grupami w metodzie Analizy Bioenergetycznej

aktualny harmonogram udostępniam na www i MS

Grupy ćwiczeniowe

prowadzone przez okres cyklicznych, cotygodniowych spotkań (4-12 tyg.). Grupy 4 tygodniowe są od początku zamknięte, co oznacza, że w trakcie ich trwania nie dołączają nowe osoby. Przy pozostałych okresach czasowych zazwyczaj pierwsze 2-3 spotkania są otwarte i można jeszcze dołączać do grupy. 

Weekendowe warsztaty stacjonarne i wyjazdowe

pracujemy intensywnie wokół określonego tematu.

Grupy ćwiczeniowe

prowadzone przez okres cyklicznych, cotygodniowych spotkań (4-12 tyg.). Grupy 4 tygodniowe są od początku zamknięte, co oznacza, że w trakcie ich trwania nie dołączają nowe osoby. Przy pozostałych okresach czasowych zazwyczaj pierwsze 2-3 spotkania są otwarte i można jeszcze dołączać do grupy. 

Weekendowe warsztaty stacjonarne i wyjazdowe

pracujemy intensywnie wokół określonego tematu.

Jak wygląda przebieg zajęć grupowych?

Lowen warsztaty Iwona Tarnowska

Mimo, że każde zajęcia są inne, to mają swoją określoną strukturę, w ramach której zachodzą indywidualne i grupowe procesy.

Ilość osób w grupie to 6-18 uczestników.

Każde spotkanie prowadzone jest przez minimum 2 osoby:

 • osoba prowadząca (dyplom Facylitator w Analizie Bioenergetycznej)
 • asysta (uczestnik Szkolenia w nurcie AB lub osoba z min. 30h doświadczeniem własnym na zajęciach grupowych w AB). Rolą asysty jest wspieranie pracy osoby prowadzącej lub 2 asysty jeżeli grupa jest większa niż 12 osób.

Rozpoczęcie zajęć

Zaczynamy siedząc w kole, tak żeby każdy był widziany i mógł widzieć innych. Na początku opisuję główny temat, wokół, którego będzie prowadzone spotkanie. Następnie omawiam kontrakt, w ramach, którego decydujemy się uczestniczyć w zajęciach. Kontrakt dotyczy m.in. zachowania pełnej dyskrecji i nie wynoszenia treści pozostałych uczestników poza ramy spotkania, nie przekraczania granic swoich i pozostałych uczestników, mówienie o swoich uczuciach a nie o uczuciach innych uczestników i inne.

Runda początkowa

Następnie przychodzi czas na tzw. rundkę początkową, w czasie której uczestnicy mają chwilę, żeby się przedstawić z imienia, a także - jeżeli czuje otwartość i chęć - może to być też opowiedzenie z jakimi uczuciami są w aktualnej chwili bądź w ostatnim czasie, czy mają doświadczenie w pracy nad sobą w nurcie AB, co ich zaciekawiło w opisie zajęć, jak się czują w swoim ciele itd. Gdy wszyscy zostaną usłyszeni rozpoczynamy kolejną część zajęć.

Część wstępna ćwiczeń lub rozgrzewka

Tutaj ważne jest, aby po prostu poczuć siebie. Kontaktujemy się z własnym ciałem poprzez ruch, oddech czy przyłożenie rąk do samego siebie. Może pojawić się uczucie, że nic nie czujemy, co też jest rodzajem czucia, które uruchamia jakieś uczucia.
W dalszej części rozgrzewki jesteśmy zapraszani do zauważania innych wokół nas i kontaktowania się z uczuciami, jakie to w nas wywołuje.

Część główna ćwiczeń wokół tematu spotkania.

Przestrzeń na usłyszenie i poczucie własnych treści wokół tematu zajęć. Wszystko w ramach swoich granic. Jeżeli ktoś nie czuje danego ćwiczenia, to nie musi jego robić.
W trakcie ćwiczeń w parach lub trójkach zawsze jedna osoba jest „ćwicząca” a pozostałe „asystujące”. Prowadzący dokładnie opisuje przebieg ćwiczenia i jakie są role osób w parze, które po zakończeniu ćwiczenia się zamieniają. Jeżeli liczba uczestników jest „nie do pary” to asysta podejmuje rolę „osoby asystującej”, jednak po zakończeniu ćwiczenia nie zamienia się rolą na „osobę ćwiczącą”. W ćwiczeniach w parach ważnym doświadczeniem może być to, że nie jesteśmy sami, że jest świadek naszych przeżyć, odbiorca.

Część końcowa ćwiczeń, wyciszenie.

Jest to czas na wybrzmienie oraz integrowanie tego co pojawiło się w ciele i w uczuciach. Zaopiekowanie się sobą, ukojenie.

Runda końcowa

Tak jak na początku, siadamy w kole. Tutaj jest możliwość podzielenia się swoimi wrażeniami i uczuciami, jakie pojawiły się w trakcie zajęć. Możemy powiedzieć na koniec z czym zostajemy. Dzielimy się na tyle na ile czujemy, że chcemy się podzielić. Po usłyszeniu wszystkich uczestników jest koniec zajęć.

Informacje dodatkowe

 • Wszystkie grupy prowadzone są pod superwizją.
 • Znajomi w grupie. Nie jest wskazane, aby osoby biorące udział w zajęciach znały się wcześniej lub były w bliskiej relacji. Zatem proszę o nie zgłaszanie się parami lub grupą Gdyby taka sytuacja zaistniała nieświadomie, proszę o poinformowanie mnie o tym na początku zajęć.
 • Psychoterapia indywidualna. Jeżeli jesteś w trakcie psychoterapii zaleca się, abyś poinformował/a swojego terapeutę o planach wzięcia udziału w grupie ćwiczeniowej
 • Osoby wrażliwe na krzyk, przeklinanie, po traumatycznych przejściach proszę o szczególną uważność i sprawdzenie, czy te zajęcia są dla Ciebie.
 • Zajęcia są przeciwwskazane dla osób:
  • zażywających leki psychotropowe,
  • w stanach psychotycznych,
  • w ciąży, połogu,
  • z padaczką,
  • z jaskrą,
  • po świeżych urazach,
  • stany pooperacyjne (do 6 tyg).

W razie wątpliwości i pytań zapraszam do kontaktu mailowego